Політика «КДМ» щодо надання медичної допомоги дітям та підліткам на засадах «дружнього підходу»

Відповідність внутрішньої політики закладу принципам надання послуг на засадах «дружнього підходу».

Забезпечення кадрами та систематична підготовка персоналу на засадах «дружнього підходу».

Забезпечення «дружнього підходу».

Дотримання конфіденційності та анонімності.

Здійснення профілактичної роботи.

Надання лікувально-діагностичної роботи.

Забезпечення соціального супроводу та соціальних послуг.

Забезпечення комплексності послуг.

Участь молоді.

Моніторинг та оцінка.